Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Studio Verbeek (wij-vorm): gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Opdrachtgever (jij-vorm): De partij waarmee Studio Verbeek een Overeenkomst heeft gesloten;
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Studio Verbeek en jou;
 4. Schriftelijk(e): per e-mail, per bericht via elektronisch device of per post;
 5. Derde(n): personen die geen partij bij de Overeenkomst zijn;
 6. Dienst: Online marketing, ontwerp en no-code development.

Artikel 2. Onze gegevens

<aside> 📫 Naam: Studio Verbeek

Vestigingsadres: Het Hert 13

Postcode en vestigingsplaats: 1398 EJ Muiden

KvK nummer: 68670982

</aside>

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen die zien op de door ons samen gesloten Overeenkomst.
 2. Tenzij wij dit samen Schriftelijk anders overeen zijn gekomen is de toepassing van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 3. Alle afwijkingen en aanvullingen die op deze voorwaarden worden gemaakt zijn alleen geldig als wij dit samen Schriftelijk overeenkomen.
 4. Wij zullen altijd ons uiterste best doen en ons inspannen om de Overeenkomst volledig en juist na te komen. Helaas kan het voorkomen dat het gewenste resultaat niet altijd wordt bereikt. We sluiten dan ook een Overeenkomst die leidt tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 5. Wij hebben het recht bij het uitvoeren van de Overeenkomst eventueel Derden in te schakelen. Dit doen wij om de Overeenkomst zo goed en snel mogelijk uit te voeren.