Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Studio Verbeek (wij-vorm): gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
  2. Opdrachtgever (jij-vorm): De partij waarmee Studio Verbeek een Overeenkomst heeft gesloten;
  3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Studio Verbeek en jou;
  4. Schriftelijk(e): per e-mail, per bericht via elektronisch device of per post;
  5. Derde(n): personen die geen partij bij de Overeenkomst zijn;
  6. Dienst: Online marketing, ontwerp en no-code development.

Artikel 2. Onze gegevens

Naam: Studio Verbeek

Vestigingsadres: Het Hert 13

Postcode en vestigingsplaats: 1398 EJ Muiden

KvK nummer: 68670982

Artikel 3. Algemene bepalingen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen die zien op de door ons samen gesloten Overeenkomst.
  2. Tenzij wij dit samen Schriftelijk anders overeen zijn gekomen is de toepassing van andere algemene voorwaarden uitgesloten.